สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาวฤกษ์สว่าง

ดาวฤกษ์สว่าง

รายชื่อดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่างต่ำกว่า 2.5

21 มีนาคม 2549 โดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 เมษายน 2561
ฐานข้อมูลดาวฤกษ์ในเพจนี้นำมาจาก ฐานข้อมูลเอชวายจี (HYG database) ซึ่งฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลดาวฤกษ์จากบัญชีดาว ฉบับ ได้แก่ บัญชีดาวฮิปปาร์คอส บัญชีดาวสว่างเยล และบัญชีดาวกลีเซ ไว้ด้วยกัน รวมทั้งสิ้นเกือบ 120,000 ดวง 

ตารางข้างล่างนี้แสดงดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่าง (โชติมาตร) ปรากฏต่ำกว่า 2.5

อันดับความสว่างชื่อในบัญชีเอชดีชื่อในบัญชีกลีเซชื่อสามัญชื่อไทยชื่อตามระบบเบเยอร์ชื่อตามระบบแฟลมสตีตกลุ่มดาวระยะทาง (ปีแสง)ไรต์แอสเซนชันเดคลิเนชันชนิดสเปกตรัม
-1.4448915Gl 244ASiriusซิริอัสα CMaCMaหมาใหญ่8.66h 45m 8.93s-16° 43′ 2.04″A0m...
-0.6245348Canopusคาโนปัสα Carกระดูกงูเรือ3096h 23m 57.12s-52° 42′ 15.47″F0Ib
-0.05124897Gl 541Arcturusดวงแก้วα Boo16 Booคนเลี้ยงสัตว์36.714h 15m 39.60s19° 10′ 56.64″K2IIIp
-0.01128620Gl 559ARigil Kentaurusไรจิลเคนทอรัสα Cenคนครึ่งม้า4.3214h 39m 38.88s-60° 51′ 57.60″G2V
0.03172167Gl 721Vegaเวกาα LyrLyrพิณ25.0318h 36m 56.16s38° 47′ 1.32″A0Vvar
0.0834029Gl 194ACapellaคาเพลลาα Aur13 Aurสารถี42.785h 16m 41.34s45° 59′ 52.80″M1: comp
0.1834085Rigelไรเจลβ Ori19 Oriนายพราน862.435h 14m 32.28s-8° 13′ 54.10″B8Ia
0.461421Gl 280AProcyonโพรซิออนα CMi10 CMiหมาเล็ก11.467h 39m 18.11s5° 13′ 29.96″F5IV-V
0.4510144Achernarอะเคอร์นาร์α Eriแม่น้ำ139.381h 37m 42.82s-57° 15′ 47.52″B3Vp
0.4539801Betelgeuseเบเทลจุสα Ori58 Oriนายพราน497.715h 55m 10.31s7° 24′ 25.42″M2Ib
0.61122451Hadarฮาดาร์β Cenคนครึ่งม้า391.8314h 3m 49.32s-60° 23′ 37.20″B1III
0.76187642Gl 768Altairอัลแทร์α Aql53 Aqlนกอินทรี16.7219h 50m 47.04s8° 52′ 5.95″A7IV-V
0.77108248Acruxเอครักซ์α Cruกางเขนใต้321.8212h 26m 35.88s-63° 6′ 3.25″B0.5IV
0.8729139Gl 171.1AAldebaranอัลเดบารันα Tau87 Tauวัว66.614h 35m 55.25s16° 30′ 33.48″K5III
0.96Gl 194Bสารถี42.185h 16m 40.55s46° 0′ 2.88″G0 III
0.98116658Spicaรวงข้าวα Vir67 Virหญิงสาว249.6213h 25m 11.64s-11° 10′ 19.32″B1V
1.06148478Antaresแอนทาเรสα Sco21 Scoแมงป่อง553.4816h 29m 24.36s-26° 26′ 4.80″M1Ib B2.5V
1.1662509Gl 286Polluxพอลลักซ์β Gem78 Gemคนคู่33.777h 45m 19.01s28° 1′ 34.32″K0IIIvar
1.17216956Gl 881Fomalhautโฟมัลออตα PsA24 PsAปลาใต้25.1122h 57m 38.88s-29° 38′ 40.08″A3V
1.25111123Becruxมิโมซาβ Cruกางเขนใต้278.3912h 47m 43.44s-59° 42′ 40.32″B0.5III
1.25197345Denebหางหงส์α Cyg50 Cygหงส์1,411.2520h 41m 25.80s45° 16′ 49.08″A2Ia
1.35128621Gl 559Bα Cenคนครึ่งม้า4.3214h 39m 37.08s-60° 51′ 42.12″K1V
1.3687901Regulusหัวใจสิงห์α Leo32 Leoสิงโต79.2610h 8m 22.20s11° 58′ 1.92″B7V
1.552089Adharaอะดาราε CMa21 CMaหมาใหญ่404.976h 58m 37.56s-28° 59′ 40.44″B2II
1.5860179Gl 278ACastorα Gem66 Gemคนคู่50.847h 34m 35.87s31° 53′ 17.88″A2Vm
1.59108903Gacruxกาครักซ์γ Cruกางเขนใต้88.5112h 31m 9.84s-57° 7′ 12.48″M4III
1.62158926Shaulaเชาลาλ Sco35 Scoแมงป่อง570.9317h 33m 36.36s-37° 7′ 46.31″B1.5IV+...
1.6435468Bellatrixเบลลาทริกซ์γ Ori24 Oriนายพราน252.325h 25m 7.86s6° 20′ 58.92″B2III
1.6535497Alnathเอลนัทβ Tau112 Tauวัว133.835h 26m 17.52s28° 36′ 27.00″B7III
1.6780007Miaplacidusไมอาพลาซิดัสβ Carกระดูกงูเรือ113.129h 13m 12.15s-69° 44′ 58.08″A2IV
1.6937128Alnilamอัลไนลามε Ori46 Oriนายพราน1,975.765h 36m 12.82s-1° 13′ 53.09″B0Ia
1.73209952Gl 848.2Alnairอัลแนร์α Gruนกกระเรียน100.9622h 8m 13.92s-46° 58′ 20.41″B7IV
1.7437742Alnitakζ Ori50 Oriนายพราน735.895h 40m 45.52s-1° 57′ 26.75″O9.5Ib SB
1.7568273γ Velใบเรือ1,116.448h 9m 31.97s-47° 21′ 48.24″WC8 O9I
1.76112185Aliothอัลลิออทε UMa77 UMaหมีใหญ่82.5112h 54m 1.80s55° 57′ 35.28″A0p
1.7920902Mirphakα Per33 Perเพอร์ซิอัส506.213h 24m 19.37s49° 51′ 40.31″F5Ib
1.79169022Kaus Australisε Sgr20 Sgrคนยิงธนู143.2318h 24m 10.44s-34° 24′ 55.43″B9.5III
1.8195689Dubheα UMa50 UMaหมีใหญ่122.8311h 3m 43.92s61° 45′ 3.60″F7V comp
1.8354605Wezenδ CMa25 CMaหมาใหญ่1,605.917h 8m 23.50s-26° 24′ 24.48″F8Ia
1.85120315Alkaidη UMa85 UMaหมีใหญ่103.8913h 47m 32.64s49° 18′ 47.88″B3V SB
1.8671129Aviorε Carกระดูกงูเรือ604.828h 22m 30.87s-59° 31′ 25.81″K3III+B2V
1.86159532Sargasθ Scoแมงป่อง300.1817h 37m 19.20s-42° 60′ 7.92″F1II
1.940183NN 3375Menkalinanβ Aur34 Aurสารถี81.075h 59m 31.74s44° 56′ 50.64″A2V
1.91150798Atriaα TrAสามเหลี่ยมใต้390.4216h 48m 39.96s-69° 2′ 20.27″K2IIb-IIIa
1.9347105Alhenaγ Gem24 Gemคนคู่109.256h 37m 42.71s16° 23′ 57.48″A0IV
1.9374956Gl 321.3Aδ Velใบเรือ80.518h 44m 42.22s-54° 43′ 28.32″A1V
1.94193924Peacockα Pavนกยูง178.7320h 25m 39.00s-56° 45′ 53.64″B2IV
1.978890Polarisα UMiUMiหมีเล็ก432.362h 31m 47.10s89° 15′ 50.76″F7:Ib-IIv SB
1.9844743Mirzamβ CMaCMaหมาใหญ่492.456h 22m 41.99s-17° 58′ 38.76″B1II/III
1.9981797Alphardα Hya30 Hyaงูไฮดรา180.219h 27m 35.24s-8° 40′ 29.04″K3III
2.0112929Gl 84.3Hamalα Ari13 Ariแกะ65.782h 7m 10.38s23° 27′ 44.64″K2III
2.0189484Algiebaγ Leo41 Leoสิงโต130.0410h 19m 58.44s19° 50′ 29.40″K0III
2.044128Gl 31Diphdaβ Cet16 Cetซีตัส96.280h 43m 35.36s-17° 60′ 48.24″K0III
2.05175191Nunkiσ Sgr34 Sgrคนยิงธนู227.6518h 55m 15.96s-26° 18′ 11.88″B2.5V
2.06123139Gl 539Menkentθ CenCenคนครึ่งม้า58.7914h 6m 41.04s-36° 23′ 48.00″K0IIIb
2.07358Alpheratzα And21 Andแอนดรอเมดา96.970h 8m 23.25s29° 5′ 25.44″B9p
2.076860Gl 53.3Mirachβ And43 Andแอนดรอเมดา197.341h 9m 43.88s35° 37′ 14.17″M0IIIvar
2.0738771Saiphκ Ori53 Oriนายพราน646.835h 47m 45.38s-9° 41′ 49.40″B0.5Iavar
2.07131873Kochabβ UMiUMiหมีเล็ก130.8714h 50m 42.36s74° 9′ 19.81″K4IIIvar
2.07214952β Gruนกกระเรียน176.8922h 42m 39.96s-46° 54′ 55.43″M5III
2.08159561Gl 681Rasalhagueα Oph55 Ophคนแบกงู48.5617h 34m 55.92s12° 33′ 36.00″A5III
2.0919356Algolβ Per26 Perเพอร์ซิอัส89.883h 8m 10.14s40° 57′ 20.16″B8V
2.112533Almaakγ And57 Andแอนดรอเมดา392.772h 3m 53.93s42° 19′ 46.92″B8V
2.14102647Gl 448Denebolaβ Leo94 Leoสิงโต35.8611h 49m 3.72s14° 34′ 19.56″A3Vvar
2.155394Cihγ Cas27 Casแคสซิโอเปีย548.820h 56m 42.51s60° 43′ 0.13″B0IV:evar
2.2110304γ Cenคนครึ่งม้า130.0912h 41m 31.20s-48° 58′ 24.36″A1IV
2.2166811Naosζ Pupท้ายเรือ1,083.068h 3m 35.06s-40° 1′ 48.84″O5IAf
2.2180404Tureisι Carกระดูกงูเรือ765.269h 17m 5.42s-59° 17′ 29.28″A8Ib
2.22139006Alphekkaα CrBCrBมงกุฎเหนือ75.0115h 34m 41.16s26° 42′ 52.92″A0V
2.2378647λ Velใบเรือ544.249h 7m 59.77s-43° 26′ 2.65″K4Ib-II
2.23116656NN 3783AMizarζ UMa79 UMaหมีใหญ่85.7713h 23m 55.32s54° 55′ 31.44″A2V
2.23194093Sadrγ Cyg37 Cygหงส์1,831.4620h 22m 13.80s40° 15′ 24.11″F8Ib
2.243712Shedirα Cas18 Casแคสซิโอเปีย228.130h 40m 30.42s56° 32′ 14.28″K0II-IIIvar
2.24164058Etaminγ Dra33 Draปลากระโทงแทง154.2117h 56m 36.24s51° 29′ 20.04″K5III
2.2536486Mintakaδ Ori34 Oriนายพราน692.145h 32m 0.38s-0° 18′ 3.27″O9.5II
2.28432Gl 8Caphβ Cas11 Casแคสซิโอเปีย54.720h 9m 10.39s59° 8′ 59.28″F2III-IV
2.29118716ε Cenคนครึ่งม้า427.2613h 39m 53.28s-53° 28′ 0.96″B1III
2.29143275Dschubbaδ ScoScoแมงป่อง490.9616h 0m 20.16s-22° 38′ 41.88″B0.2IV
2.29151680ε Sco26 Scoแมงป่อง63.6816h 50m 9.96s-34° 18′ 24.47″K2IIIb
2.3129056α Lupหมาป่า464.3914h 41m 55.68s-47° 24′ 42.48″B1.5III
2.33127972η Cenคนครึ่งม้า305.5314h 35m 30.48s-42° 10′ 31.92″B1Vn A
2.3495418Wo 9343Merakβ UMa48 UMaหมีใหญ่79.7111h 1m 50.52s56° 22′ 56.64″A1V
2.35129988Izarε Boo36 Booคนเลี้ยงสัตว์202.4814h 44m 59.28s27° 4′ 27.12″A0
2.38206778Enifε PegPegม้าบิน689.2221h 44m 11.04s9° 52′ 30.03″K2Ibvar
2.39160578κ Scoแมงป่อง482.9617h 42m 29.16s-39° 2′ 12.00″B1.5III
2.42261Ankaaα Pheนกฟีนิกซ์84.680h 26m 17.00s-42° 19′ 38.40″K0III...
2.41103287Phadγ UMa64 UMaหมีใหญ่83.1411h 53m 49.92s53° 41′ 41.28″A0V SB
2.43155125Gl 656.1Aη Oph35 Ophคนแบกงู88.3217h 10m 22.80s-15° 44′ 30.36″A2.5Va
2.44217906Scheatβ Peg53 Pegม้าบิน195.9123h 3m 46.44s28° 4′ 58.08″M2II-IIIvar
2.4558350Aludraη CMa31 CMaหมาใหญ่1,987.807h 24m 5.69s-29° 19′ 48.84″B5Ia
2.45203280Gl 826Alderaminα CepCepซีฟิอัส49.0221h 18m 34.56s62° 35′ 8.17″A7IV-V
2.4781188κ Velใบเรือ571.939h 22m 6.82s-55° 1′ 21.48″B2IV
2.48197989Gl 806.1AGienahε Cyg53 Cygหงส์72.6720h 46m 12.72s33° 58′ 13.08″K0III
2.49218045Markabα Peg54 Pegม้าบิน133.2823h 4m 45.48s15° 12′ 19.08″B9.5III


คำอธิบายศัพท์

ระบบเบเยอร์ (Bayer designation) คือระบบเรียกชื่อดาวโดยใช้อักษรกรีกเข้าคู่กับรูปเจ้าของ (genitive form) ของชื่อกลุ่มดาว โดยทั่วไปเรียงตามความสว่างในกลุ่มดาวนั้น เริ่มจาก แอลฟา เช่น ดาวซิริอัส มีชื่อตามระบบเบเยอร์ว่า แอลฟาหมาใหญ่ (α CMj) 

ระบบแฟลมสตีด (Flamsteed designation) คือระบบเรียกชื่อดาวโดยใช้เลขลำดับเข้าคู่กับรูปเจ้าของ (genitive form) ของชื่อกลุ่มดาว แต่ละกลุ่มมีเลขลำดับเป็นของตนเอง เช่นดาว 55 ปู (55 Cancri)

ไรแอสเซนชัน (right ascension) และ เดคลิเนชัน (declination) เป็นชื่อของคู่ลำดับในระบบพิกัดท้องฟ้า ใช้ในการระบุตำแหน่งบนท้องฟ้า คล้ายระบบพิกัดละติจูดกับลองจิจูด แกนไรต์แอสเซนชันเป็นแกนแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า เริ่มที่จุดวสันตวิษุวัต กวาดไปทางตะวันตก มีหน่วยเป็น ชั่วโมง นาที วินาที เพื่อให้สอดคล้องกับคาบการหมุนของโลก มุม ชั่วโมงเท่ากับ 15 องศา 
แกนเดคลิเนชันตั้งฉากกับแกนไรต์แอสเซนชัน เส้นศูนย์สูตรฟ้ามีเดคลิเนชันเป็น องศา ขั้วฟ้าเหนือมีเดคลิเนชันเป็น 90 องศา ขั้วฟ้าใต้มีเดคลิเนชันเป็น -90 องศา

โชติมาตรประจักษ์ (Visual Magnitude) เป็นมาตรการวัดความสว่างของดาว โดยให้ตัวเลขยิ่งน้อยความสว่างยิ่งมาก และอันดับความสว่างแต่ละอันดับมีความสว่างต่างกันประมาณ 2.5 เท่า