> หน้ากิจกรรม > รายละเอียดกิจกรรม > ห้องภาพกิจกรรม


ดาราศาสตร์สัญจร

ส่องหล้าคว้าดาว ณ ภูทับเบิก

๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑