> หน้ากิจกรรม > รายละเอียดกิจกรรม > ห้องภาพ


ชมดาวเดือนจรัสแสงที่เขื่อนภูมิพล

ดาราศาสตร์สัญจร

ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

วันศุกร์ที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2552 (แรม 12 ค่ำ)