> หน้าดาราศาสตร์โอลิมปิก > รายละเอียดโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2550 (รุ่น 5 ค่าย 1) > ห้องภาพพิธีเปิด , ดิน ฟ้า เวลา ดาว , ห้องภาพบรรยากาศการสอบ และพิธีปิดค่าย


ห้องภาพบรรยากาศการเิปิดค่าย
ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2550พี่บ๊วย พี่เอี๊ยด พี่จุ๋ม รับลงทะเบียนเช่นเดิมค่ะ
ท่าทางน้องจะกลัวนะ

เข้าหอพักกันดีกว่า

ผู้ปกครองฝากพี่เลี้ยงดูแลลูกๆ ด้วยนะคะ

ปฐมนิเทศน์กันสักหน่อย โดยพี่เอี๊ยด

ผู้ปกครองนั่งฟังด้วยแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ