> หน้าดาราศาสตร์โอลิมปิก > รายละเอียดโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2550 (รุ่น 5 ค่าย 1) > ห้องภาพพิธีเปิด , ดิน ฟ้า เวลา ดาว , ห้องภาพบรรยากาศการสอบ และพิธีปิดค่าย


ห้องภาพบรรยากาศการบรรยาย
เรื่อง ดิน ฟ้า เวลา ดาว โดย อาจารย์อารี สวัสดี