สมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่ฟ้าออนไลน์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่ฟ้าออนไลน์ แสดงตำแหน่งดวงดาวและวัตถุท้องฟ้า

กรุงเทพ ละติจูด 13.76° ลองจิจูด 100.50° เขตเวลา 7