สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กำหนดตำแหน่งสังเกตการณ์

ตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์บนพื้นโลกมีผลต่อเวลาและลักษณะปรากฏของปรากฏการณ์ท้องฟ้าหลายประเภท เช่นตำแหน่งดวงดาว เวลาขึ้น-ตก ข้อมูลด้านปรากฏการณ์ท้องฟ้าในเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทยจึงคำนึงถึงตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์บนพื้นโลกด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงแม่นยำใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

ตำแหน่งของผู้สังเกตระบุด้วยระบบพิกัดละติจูด/ลองจิจูด การระบุตำแหน่งทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ระบุพิกัดและเขตเวลาโดยตรง
2. เลือกจังหวัดและอำเภอ (ได้เฉพาะในประเทศไทย) หรืออาจใช้วิธีที่
3. เลือกจากแผนที่ ระบุตำแหน่งได้ทั่วโลกเพียงแค่ชี้ในแผนที่ อาจให้เว็บช่วยหาตำแหน่งของคุณให้ก็ได้

ระบุโดยตรง
ระบุอำเภอ/จังหวัด
ชี้จากแผนที่

จังหวัด
อำเภอ
ชื่อสถานที่
ละติจูด ลองจิจูด
เขตเวลา
ใช้เวลาออมแสง