รายงานกิจกรรม/การสังเกตการณ์

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอเชิญทุกท่าน ส่งบันทึก รายงาน ภาพถ่าย หรือภาพสเก็ตช์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางดาราศาสตร์ อาจจะเป็นการเล่าเรื่องไปดูดาว รายงานการสังเกตฝนดาวตก อุปราคา ต่าง ๆ มายังเว็บเพจนี้ สำหรับรูปภาพที่ส่งมา อาจได้นำลงแสดงที่ ห้องภาพท้องฟ้า ของสมาคมฯ ส่วนรายงานหรือบทความก็อาจได้นำลงในวารสารทางช้างเผือกด้วยเช่นกัน

ส่งผลงานของท่านมาได้ที่ wimut@hotmail.com หรือ thaiastro@hotmail.com
หรือทางไปรษณีย์ธรรมดา ที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

*** สำหรับผู้ที่ส่งเพียงภาพมาอย่างเดียว ไม่มีรายงานการสังเกตการณ์ ภาพของท่านอาจถูกนำไปลงไว้ที่ห้องภาพท้องฟ้าแทน ***


เรียงตามลำดับที่ส่งเข้ามา

2549

2547

2546

2545

2544

2542

2541

2541


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)