สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฉบับปัจจุบัน

ตุลาคม-ธันวาคม 2564

คู่มือดูดาวปี 2565

ฉบับย้อนหลัง


ฉบับย้อนหลัง

แก้ที่ผิด

ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2562

วารสารทางช้างเผือก

วารสารทางช้างเผือก เป็นวารสารราย 3 เดือน จัดพิมพ์โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย เป็นวารสารทางดาราศาสตร์ฉบับเดียวของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ปรากฏการณ์ และบทความทางดาราศาสตร์ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

วารสารทางช้างเผือก จัดพิมพ์และส่งให้กับสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทยเป็นหลัก มีการวางจำหน่ายที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และที่ร้านสเปกตรัม ชั้นล่าง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ข้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วารสารทางช้างเผือก เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะแสดงผลงานทางดาราศาสตร์ทางวารสารได้ ผลงานที่ส่งมาอาจเป็นบทความ ข่าว รายงาน หรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ก็ได้ ท่านสามารถส่งผลงานมายังวารสารได้ที่ บรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) หรือทางไปรษณีย์ธรรมดาที่

บรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก
สมาคมดาราศาสตร์ไทย
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การสั่งซื้อ

หากท่านต้องการสั่งซื้อวารสารทางช้างเผือกฉบับย้อนหลัง โปรดส่งธนาณัติในนาม สมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สั่งจ่าย ปณ. สันติสุข ระบุเล่มที่ต้องการสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 80 บาท บวกค่าส่งเล่มละ 20 บาท ถ้าสั่งซื้อ 5 เล่มขึ้นไป ก่อนสั่งซื้อขอให้ติดต่อกับทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยก่อน เพราะว่าต้องคำนวณน้ำหนักในการจัดส่ง

หมายเหตุ : ปัจจุบันวารสารทางช้างเผือกเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นรายสามเดือน เล่มจะหนาขึ้นกว่าเดิม และจะมีย้อนหลังไม่เกิน พ.ศ. 2554 ถ้าจะซื้อเล่มย้อนหลังกรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนล่วงหน้า

กองบรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา
   นิพนธ์ ทรายเพชร

บรรณาธิการบริหาร
   อารี สวัสดี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
   วิมุติ วสะหลาย

กองบรรณาธิการ
   วิษณุ เอื้อชูเกียรติ
   กวี สุขะตุงคะ
   วรเชษฐ์ บุญปลอด
   พิพัฒน์ พีรพัฒน์ดิษฐ์
   วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
   พรชัย อมรศรีจิรทร
   วิทยา ศรีชัย

ศิลปกรรม
   หฤษฎ์ จันทร์คำ