เวลาเกิดสุริยุปราคา 21 พฤษภาคม 2555 ในประเทศไทย

วรเชษฐ์ บุญปลอด 5 พฤษภาคม 2555
ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ขณะดวงจันทร์เข้าบังเต็มที่
ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ลึกที่สุด

ขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคา 21 พฤษภาคม 2555
สถานที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น สิ้นสุดสุริยุปราคา
เวลา ขนาดของ
สุริยุปราคา
พื้นที่ เวลา ม.ย. มุมเงย
กรุงเทพมหานคร05:53 0.212 11.1% 06:06 145° 3.1°
กาญจนบุรี05:56 0.168 7.9% 06:07 146° 2.5°
กาฬสินธุ์05:36 0.488 37.0% 06:09 146° 7.1°
กำแพงเพชร05:52 0.266 15.4% 06:10 147° 3.8°
ขอนแก่น05:39 0.451 33.1% 06:09 146° 6.5°
จันทบุรี05:48 0.254 14.5% 06:05 144° 3.7°
ฉะเชิงเทรา05:50 0.241 13.4% 06:06 145° 3.5°
ชลบุรี05:51 0.222 11.9% 06:06 145° 3.2°
ชัยนาท05:52 0.249 14.0% 06:08 146° 3.6°
ชัยภูมิ05:43 0.380 25.9% 06:08 146° 5.5°
ชุมพร06:03 0.008 0.1% 06:03 144° 0.4°
เชียงราย05:45 0.424 30.3% 06:13 149° 5.9°
เชียงใหม่05:51 0.330 21.2% 06:12 149° 4.6°
ตราด05:47 0.258 14.8% 06:04 144° 3.8°
ตาก05:53 0.261 15.1% 06:10 148° 3.7°
นครนายก05:49 0.269 15.7% 06:07 146° 3.9°
นครปฐม05:54 0.189 9.4% 06:07 146° 2.7°
นครพนม05:30 0.601 49.3% 06:10 146° 8.7°
นครราชสีมา05:44 0.350 23.0% 06:07 146° 5.1°
นครสวรรค์05:51 0.268 15.7% 06:09 147° 3.8°
นนทบุรี05:53 0.213 11.2% 06:07 146° 3.1°
น่าน05:43 0.433 31.2% 06:12 148° 6.1°
บึงกาฬ05:33 0.578 46.9% 06:11 147° 8.3°
บุรีรัมย์05:40 0.406 28.5% 06:07 146° 5.9°
ปทุมธานี05:52 0.224 12.0% 06:07 146° 3.2°
ประจวบคีรีขันธ์05:58 0.094 3.4% 06:05 144° 1.5°
ปราจีนบุรี05:49 0.271 15.9% 06:06 145° 3.9°
พระนครศรีอยุธยา05:51 0.238 13.2% 06:07 146° 3.4°
พะเยา05:46 0.399 27.8% 06:12 149° 5.6°
พิจิตร05:49 0.313 19.6% 06:09 147° 4.4°
พิษณุโลก05:49 0.323 20.5% 06:10 147° 4.6°
เพชรบุรี05:56 0.154 7.0% 06:06 145° 2.3°
เพชรบูรณ์05:46 0.355 23.5% 06:09 147° 5.1°
แพร่05:47 0.370 25.0% 06:11 148° 5.2°
มหาสารคาม05:38 0.467 34.7% 06:08 146° 6.8°
มุกดาหาร05:31 0.559 44.7% 06:09 146° 8.2°
แม่ฮ่องสอน05:54 0.290 17.5% 06:13 149° 4.0°
ยโสธร05:35 0.497 37.9% 06:08 146° 7.3°
ร้อยเอ็ด05:36 0.481 36.2% 06:08 146° 7.0°
ระยอง05:51 0.210 10.9% 06:05 145° 3.1°
ราชบุรี05:56 0.163 7.6% 06:06 146° 2.4°
ลพบุรี05:50 0.260 15.0% 06:07 146° 3.7°
ลำปาง05:49 0.341 22.2% 06:11 148° 4.8°
ลำพูน05:51 0.324 20.6% 06:12 148° 4.5°
เลย05:42 0.433 31.2% 06:10 147° 6.1°
ศรีสะเกษ05:35 0.477 35.8% 06:07 145° 7.0°
สกลนคร05:33 0.555 44.3% 06:09 146° 8.0°
สมุทรปราการ05:52 0.210 11.0% 06:06 145° 3.1°
สมุทรสงคราม05:55 0.169 8.0% 06:06 145° 2.5°
สมุทรสาคร05:54 0.190 9.5% 06:06 145° 2.8°
สระแก้ว05:46 0.300 18.4% 06:06 145° 4.4°
สระบุรี05:50 0.266 15.5% 06:07 146° 3.8°
สิงห์บุรี05:51 0.252 14.3% 06:08 146° 3.6°
สุโขทัย05:50 0.306 19.0% 06:10 147° 4.3°
สุพรรณบุรี05:53 0.219 11.6% 06:07 146° 3.2°
สุรินทร์05:39 0.421 30.0% 06:07 145° 6.2°
หนองคาย05:37 0.507 39.0% 06:10 147° 7.2°
หนองบัวลำภู05:39 0.459 33.9% 06:10 147° 6.6°
อ่างทอง05:51 0.242 13.5% 06:07 146° 3.5°
อำนาจเจริญ05:33 0.525 41.0% 06:08 146° 7.7°
อุดรธานี05:38 0.490 37.2% 06:10 147° 7.0°
อุตรดิตถ์05:48 0.347 22.8% 06:11 148° 4.9°
อุทัยธานี05:52 0.252 14.3% 06:08 147° 3.6°
อุบลราชธานี05:33 0.511 39.4% 06:07 145° 7.5°

หมายเหตุ :

  1. ขนาดของสุริยุปราคา หมายถึงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ วัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
  2. พื้นที่ คือ พื้นที่วงกลมของดวงอาทิตย์ในส่วนที่ถูกดวงจันทร์บัง
  3. มุมเงย คือ มุมที่วัดจากขอบฟ้า ขึ้นไปหาตำแหน่งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
  4. ม.ย. ย่อจาก มุมจุดยอด (vertex angle : V.A.) คือ มุมที่วัดจากด้านบนสุดของดวงอาทิตย์ กวาดทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายมือที่ 90° ด้านล่างที่ 180° และขวามือที่ 270° ใช้บอกตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์แหว่งโดยเทียบกับทิศทางไปยังจุดเหนือศีรษะของผู้สังเกต
  5. ทุกจังหวัดในตารางจะเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
  6. เมฆหมอกใกล้ขอบฟ้าอาจบดบังดวงอาทิตย์ขณะขึ้นมาอยู่เหนือขอบฟ้าแล้ว จึงเริ่มเห็นดวงอาทิตย์ช้ากว่าเวลาที่ระบุ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
  7. โดยปกติ การระบุเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจะหมายถึงเวลาที่ขอบด้านบนของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้า แต่ในตารางนี้ใช้เวลาเมื่อขอบด้านล่างของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้า (ดวงอาทิตย์ขึ้นมาอยู่เหนือขอบฟ้าทั้งดวง)
  8. คำนวณสำหรับอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด

ดูเพิ่ม