สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์สัญจร ภูฝอยลม 25-27 ต.ค. 62

ณ ภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ดาราศาสตร์สัญจร Star Party

ส่องจักรวาล ชมทางช้างเผือก ณ ผารับอรุณ

วันศุกร์ที่ 25 อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 11 )
ณ ภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เดือนตุลาคม 2562 เข้าหน้าหนาวแล้วนะจ๊ะ เที่ยวไหนกันดี เที่ยวไทยเที่ยวที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าอยากดูดาวช่วงกลางคืนด้วยต้องไปเที่ยวกับสมาคมฯ นะจ๊ะ มามาสมาคมจะพาไปดูทางช้างเผือกกันอยากเป็นโกโบริ หรืออังศุมารินก็เลือกกันไปเลยจ้า เพราะจะนัดพบกันที่ทางช้างเผือกกันทุกปีช่วงหน้าหนาว มาสร้างตำนานกันดีกว่าคะหนาวนี้ นับดาวในทางช้างเผือกว่ามีกี่ล้านดวง และทางช้างเผือกจะยาวกันไปถึงไหน

ภูฝอยลม คือ ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2529 – 2532 ทางการได้อพยบราษฎร ออกจากพื้นที่ป่า ต่อมาได้มีการฟื้นฟูป่าเรื่อยมาพื้นที่ป่าจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง กรมป่าไม้จัดตั้งสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี บนภูฝอยลมโดยรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอิสาน พร้อมจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณบนภูฝอยลม ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยเห็นว่าเหมาะแก่การชมทางช้างเผือกบนผาอรุณเป็นอย่างมากและยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยงามอีกด้วย ไปกับเรานะ


กำหนดการ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

20:30 น. มาลงทะเบียนพร้อมกัน ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย (มีอาหารว่างให้ทุกท่านก่อนออกเดินทาง)
21:00 น. ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 11 )

07:30 น. – ถึงจังหวัดอุดรธานี แวะร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า ทำธุระส่วนตัว มารับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
08:30 น. – ออกเดินทางไหว้พระทำบุญ และชมวิวสวย ๆ ที่วัดภูทองเทพนิมิต จังหวัดอุดรธานี นมัสการ หลวงพ่อทันใจ องค์พระสีขาวบนภูเขา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว
10:00 น. – เดินทางไปไปเที่ยวอุทยานสัตว์โลกล้านปีไดโนเสาร์
12:00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. – เข้าที่พัก ณ ภูฝอยลม ทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย มีสวนไม้ดอกจัดแสดงให้ชื่นชมด้วยค่ะ
17:00 น. – เดินเท้า 100 เมตรขึ้นผาอรุณ รับประทานอาหารเย็น มองดวงตะวันลับขอบฟ้า ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดูใจกลางทางช้างเผือก กลุ่มดาวแมงป่อง คนยิงธนู ส่องดูดาวพฤหัสบดีที่กลุ่มดาวคนยิงธนู ดาวเสาร์ที่แพะทะเล กลุ่มดาวจักรราศี ถัดไปเรามาดูดาวทางฟ้าซีกเหนือกันบ้าง อาทิ เพอร์ซิอุส แคสซิโอเปีย แอนดรอมีดาม้าบิน กลุ่ม สามเหลี่ยมหน้าร้อนประกอบด้วย พิน นกอินทรีย์ หงส์และอื่นๆ
21:30 น. – รับประทานอาหารว่าง กาแฟ โอวัลติน ร้อนๆ คลายหนาวกัน จากนั้นดูดาวตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

04:30 น. – ตื่นออกมาดู กลุ่มดาวสามเหลี่ยมหน้าหนาว หมาใหญ่ หมาเล็ก นายพราน (เต่า) กระดูกงูเรือ จระเข้ หรือกระบวยใหญ่ สารถี ปู สิงโต และวัตถุฟ้าอื่นๆ
09:30 น. – รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก
10:30 น. – ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
13:00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น. – ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ(ต่อ)
22:00 น. – ถีงกรุงเทพฯ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยสวัสดิภาพ
สำหรับท่านใดที่คิดไม่ออกว่าหน้าหนาวเที่ยวที่ไหน ขอเชิญชวนไปดูดาวกับทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย

หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันพุธที่ ตุลาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด 14 ท่าน)

อัตราค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสัญจร

ประเภทที่พักห้องพัก อัตราค่าสมัครต่อท่าน (บาท) บุคคลทั่วไป ค่าสมัครต่อท่าน(บาท) สำหรับสมาชิกฯ

ประเภทห้องพัก อัตราค่าสมัครต่อท่าน (บาท) บุคคลทั่วไป ค่าสมัครต่อท่าน(บาท) สำหรับสมาชิกฯ

ห้องพักตามที่สมาคมฯจัดให้ 6,790.- บาท 6,490.- บาท

ห้องพัก พัก คน) 7,490.- บาท 7,190.- บาท

สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ คนขึ้นไป ลด 100.- บาท ---

ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามรายการข้างต้น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 2. ค่าอาหาร มื้อ 3. ค่าที่พัก (บ้านพัก) 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมที่ต่างๆ

5. ค่าแผนที่ฟ้า ไฟฉายแดง และเอกสารของกิจกรรม 6. ค่าเบี้ยประกันการเดินทาง

สิ่งที่ต้องเตรียมนำติดตัวไป

1. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น 2. เสื้อกันหนาว 3. หมวกกันน้ำค้าง 4. ยารักษาโรคประจำตัว 5. ไฟฉายส่องทาง
6. ยากันยุง 7. ร่มพับได้ หรือหมวกติดไปด้วยเพราะกลางวันอากาศร้อนตอนเดินทางไปท่องเที่ยว

หมายเหตุ 
1. กำหนดการดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศ
2. ถ้าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง ท่าน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกจัดกิจกรรม (สมาคมฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิก)
3. ในกรณีที่ท่านสมัครลงทะเบียนกิจกรรมสัญจรที่ชำระเงินแล้ว จะขอยกเลิกโปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ดังนี้
3.1 แจ้งภายในวันที่ ตุลาคม 2562 คืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด
3.2 แจ้งภายในวันที่ ตุลาคม 2562 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าลงทะเบียน
3.3 แจ้งหลังวันที่ 10 ตุลาคม2562 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย เลขที่ 928 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-381-7409, 02-381-7410 หรือ 086–889–1672 คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

โทรสาร. 02-381-7410 หรือที่ E-mail: thaiastro@hotmail.com เว็บไซต์ http://tahiastro.nectec.or.th

Facebook สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://www.facebook.com/groups/thaiastro/

หรือ : https://www.facebook.com/ThaiAstronomicalSociety