สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ตารางเวลาการเกิดสุริยุปราคา 21 มิถุนายน 2563 ในประเทศไทย ฉบับแก้ไข

(14 เม.ย. 63) สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า ตารางเวลาการเกิดสุริยุปราคา 21 มิถุนายน 2563 ในประเทศไทย ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางช้างเผือก ฉบับตุลาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 23-24 มีข้อผิดพลาดในบางบรรทัด (เฉพาะข้อมูลของจังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดชลบุรี บรรทัดถัดจากชลบุรีถูกต้องแล้ว) ขอให้ใช้ตารางสมบูรณ์ที่แสดงอยู่ข้างล่างนี้แทน ...

คำชี้แจง กรณีดาวเคราะห์น้อย 2006 คิวคิว 23

(9 ส.ค. 62) ตามที่ได้มีกระแสข่าวว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่จะถึงนี้ จะมีดาวเคราะห์น้อยชื่อ 2006 คิวคิว 23 (2006 QQ23) เข้ามาใกล้โลกจนอาจจะชนโลกได้ โดยระบุว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ ความกว้างมากกว่าความสูงของตึกเอ็มไพร์สเตตเสียอีก จนเป็นที่ตื่นตระหนกกันนั้น ...