สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์สัญจร Stars Party “ชมฟ้า คว้าดาว ภูฟ้าน้ำ”

ไร่ภูฟ้าน้ำ ออแกนิคฟาร์ม ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

                ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้  ประเทศไทยได้เข้าหน้าหนาวอย่างเต็มตัว สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้สำรวจเส้นทางเพื่อจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร  เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจมาดูดาวและท้องฟ้าที่สวยงาม สามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้เป็นอย่างดีที่แห่งนี้อยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี    ที่ตั้งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองมากจึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การมาดูดาวได้  คือไร่ภูฟ้าน้ำออแกนิคฟาร์ม    ผู้สำรวจสถานที่คือ นายกวี  สุขะตุงคะ  กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย   
ดาราศาสตร์สัญจรครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน (แรม 14 ค่ำ เดือน 12) ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน (แรม 15 ค่ำ เดือน 12)  ณ ไร่ภูฟ้าน้ำ  ออแกนิคฟาร์ม ตำบลองค์พระ  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   สมาคมฯไม่มีการจัดดาราศาสตร์สัญจรมานานแล้ว   สมาคมดาราศาสตร์ไทยจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้สนใจที่ท่องเที่ยวและการดูดาวมาเที่ยวกับสมาคมฯ
กำหนดการเดินทาง 
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
07:30 น. – พร้อมกันมาลงทะเบียน ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย (มีอาหารว่างให้ทุกท่านก่อนออกเดินทาง)
08:00 น. – ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย สู่จังหวัดสุพรรณบุรี
09:00 น. – ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี
 –  เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์   อำเภอดอนเจดีย์   เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำสงครามชนะพระมหาอุปราชแห่งหงสาวดี   
11:30 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
14:30 น. – ถึงไร่ภูฟ้าน้ำ  ออแกนิคฟาร์ม  อำเภอด่านช้าง
15:30 น. – ดูดาวจากแผนที่ฟ้า (รุ่นชาละวัน)  เพื่อเตรียมตัวดูดาวจากฟ้าจริง
17:00 น. – รับประทานอาหารเย็น
18:00 น. – ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้ว  สังเกตดาวพฤหัสบดีในกลุ่มดาวแพะทะเล  พร้อมดาวเสาร์ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ  โดยเราสามารถเห็นกลุ่มดาวแมงป่อง   และกลุ่มดาวคนยิงธนู  ซึ่งเรามองไปใจกลาง   ทางช้างเผือก  ซึ่งสวยงามมาก  จากนั้นเราเริ่มเปลี่ยนมาดูดาวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  มุมเงย 60 องศา คือ กลุ่มดาวสามเหลี่ยมหน้าร้อนประกอบด้วย  กลุ่มดาวพิณ  กลุ่มดาวหงส์  กลุ่มดาวนกอินทรี  ต่อไปมาดูตะวันออกเฉียงเหนือมุมเงย 75 องศา   กลุ่มดาวโจนทะยานดุจหมัดดาวตก  กลุ่มดาวเพกาชัส  แอนดรอมิดา ซึ่งมีแกแลกซีแอนดรอมิดา 31  ซึ่งอยู่ไกลที่สุดท่าที่ดวงตาของเราสังเกตได้ 2.2 ล้านปีแสงและอื่นๆ อีกมากมาย
21:30 น. – รับประทานอาหารว่าง  พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย  ใครใคร่อยากดูดาวต่อก็ตามสบาย
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
04:30 น. – ตื่นมาดูกลุ่มดาวขึ้นมาใหม่อาทิ  กลุ่มดาวจระเข้ก็เหหก  หมุนตัว 180 องศา  มุมเงย 60 องศา  มองเห็นกลุ่มดาวสามเหลี่ยมหน้าหนาวคือ  หมาใหญ่   หมาเล็ก   และนายพราน พร้อมเนบิวลาสว่างใหญ่ M42 และอื่นๆ    ชมดวงอาทิตย์ขึ้นรับอรุณ
07:30 น. – รับประทานอาหารเช้า  ไข่กะทะ และสลัดผักออแกนิค
08:30 น. – ออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสุพรรณบุรี
11:30 น. – รับประทานอาหารกลางวันและแวะซื้อของฝาก
16:30 น. – กลับถึงสมาคมฯ  โดยสวัสดิภาพ

หมดเขตรับสมัครลงทะเบียนวันจันทร์ที่  12 ตุลาคม 2563  (รับจำนวนจำกัด 12 ท่าน)
อัตราค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสัญจร

ประเภทที่พักอัตราค่าสมัครต่อท่าน (บาท) บุคคลทั่วไปค่าสมัครต่อท่าน(บาท) สำหรับสมาชิกฯ
ที่พักนอน ท่าน พร้อมเครื่องนอน6,050.- บาท5,750.- บาท
ที่พักนอน ท่าน พร้อมเครื่องนอน6,450.- บาท6,150.- บาท


หมายเหตุ  ประเภทที่พัก มี แบบ  คือ กระท่อม HUT มี หลัง หลังละ ท่าน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่จองและชำระค่าลงทะเบียนมาก่อน    ที่พักแบบเต็นท์ พักได้หลังละ ท่าน พร้อมเครื่องนอน รองนอน, หมอน, ถุงนอน, และพัดลมให้  

ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามรายการข้างต้น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ(นั่งได้ ท่าน)   2. ค่าอาหาร มื้อ  3. ค่าที่พัก   4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ   5. ค่าแผนที่ฟ้า ไฟฉายแดง และเอกสารของกิจกรรม   6. ค่าเบี้ยประกันการเดินทาง     

สิ่งที่ต้องเตรียมนำติดตัวไป
 1.  ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น   2. เสื้อกันหนาว   3. หมวกกันน้ำค้าง   4. ยารักษาโรคประจำตัว   5. ไฟฉายส่องทาง 6. ยากันยุง   7. ร่มพับได้ หรือหมวกติดไปด้วยเพราะกลางวันอากาศร้อนตอนเดินทางไปท่องเที่ยว

หมายเหตุ
              1.  กำหนดการดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศ
              2.  ถ้าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 12 ท่าน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกจัดกิจกรรม (สมาคมฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิก)
              3. ในกรณีที่ท่านสมัครลงทะเบียนกิจกรรมสัญจรที่ชำระเงินแล้ว จะขอยกเลิกโปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 
สมาคมฯ ดังนี้
                3.1  แจ้งภายในวันที่ ตุลาคม 2563  คืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด
                3.2  แจ้งภายในวันที่  10 ตุลาคม 2563  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าลงทะเบียน   
                3.3  แจ้งหลังจากวันที่  11 ตุลาคม 2563  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย  เลขที่ 928 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-381-7409 02-381-7410 โทรสาร. 02-381-7410  หรือ 086 889 1672 คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

หรือที่ E-mail: thaiastro@hotmail.com  เว็บไซต์ http://thaiastro.nectec.or.th
Facebook สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://www.facebook.com/groups/thaiastro/  
หรือ https://www.facebook.com/theThaiAstro/