สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประมวลภาพ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2555

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

6 มิถุนายน 2555
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 มกราคม 2560

สมาคมดาราศาสตร์ไทยร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมและถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ วันพุธที่ มิถุนายน 2555 จากบริเวณสนามหน้าตึกบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ่ายภาพดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ มิถุนายน 2555 เวลา 9:52 น. ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดถวาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ มิถุนายน 2555 ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดถวาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถ่ายภาพดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ มิถุนายน 2555 ด้วยกล้องโทรทรรศน์ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดถวาย เมื่อเวลา 9:52 น. ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน)  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ มิถุนายน 2555 ด้วยแว่นสุริยะ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยทูลเกล้าฯ ถวาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน)  

ลำดับเหตุการณ์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก
ดวงอาทิตย์ขึ้นดาวศุกร์เข้าในดวงอาทิตย์ลึกที่สุดสัมผัสที่ 3สัมผัสที่ 4
05:47 น.08:32:22 น.11:32:25 น.11:49:47 น.ขอเชิญรับเสด็จและเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพุธที่ มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา นาฬิกาเป็นต้นไป ถึงเที่ยงวัน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก โดยพร้อมเพรียงกัน

สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในปรากฏการณ์แห่งศตวรรษครั้งนี้ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับสังเกตการณ์ มีนิทรรศการ การสังเกตการณ์อย่างถูกต้อง และมีกล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบพิเศษหลายรูปแบบมาให้ศึกษา และบริการ โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เชิญนักเรียนทุนและนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ดาราศาสตร์โอลิมปิก มาให้คำแนะนำในการสังเกตการณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สมาคมดาราศาสตร์ไทยจะมีการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ตลอดปรากฏการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยแห่งนี้ ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมดาราศาสตร์ไทยและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

และในการนี้ จะมีการจับภาพนาทีประวัติศาสตร์ด้วยการถ่ายภาพการส่องดูดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ด้วยแว่นสุริยะ โดยนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งโรงเรียน และคณาจารย์ รวมทั้งประชาชนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับทุกท่านที่ต้องการจะถ่ายภาพปรากฏการณ์ในครั้งนี้ หรือมีอุปกรณ์การสังเกตการณ์ เช่นกล้องดูดาว หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเรียนเชิญทุกท่านนำอุปกรณ์ของท่าน มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้

มิถุนายน 2555


ภาพถ่ายกิจกรรม5887832262358830706157
5887840956922596352499
588784185310e909006184
58878429683e1835610100
5887852036749033170266

ภาพถ่ายและกิจกรรมในต่างประเทศ


ดาวศุกร์อยู่ที่ขอบดวงอาทิตย์ จากนิวยอร์ก (Seth Wenig/AP) 

เด็ก ๆ ใช้แผ่นกรองแสงดูดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในอินเดีย (Rajesh Kumar Singh/AP) 

ดวงอาทิตย์บนฉากรับภาพ (Colin Goudie)  

ภาพถ่ายจากยานเอสดีโอ ขณะดาวศุกร์เคลื่อนเข้ามาในดวงอาทิตย์ เมื่อเริ่มปรากฏการณ์ในวันที่ มิถุนายน 2555 (ภาพ NASA/SDO)  

ภาพถ่ายจากยานโซโฮ เมื่อวันที่ มิถุนายน 2555 เห็นดาวศุกร์ปรากฏทางทิศตะวันออกของดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์จะเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น จนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในวันที่ มิถุนายน 2555 (ภาพ SOHO/ESA/NASA)