สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศผล ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดเขียนบทความ

4 สิงหาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 7 สิงหาคม 2563
ตามที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้จัดการประกวดเขียนบทความและเรียงความดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 นั้น 

บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและได้ตัดสินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการตัดสิน ดังนี้

1. ประเภทบทความ
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพล เดชขจร จากเรื่อง "แกะรอยซูเปอร์โนวาจากบันทึกดึกดำบรรพ์"
   รางวัลชมเชย มี ผลงาน ทางสมาคมฯ จะแจ้งไปเป็นรายบุคคลต่อไป

2. ประเภทเรียงความ ในหัวข้อ "หากฉันได้ไปดาวอังคาร"
   รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดเหมาะสม
   รางวัลชมเชย มี ผลงาน ทางสมาคมฯ จะแจ้งไปเป็นรายบุคคลต่อไป