สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คลังวิดีโอ

.
2
.

เรื่องเล่าจากทางช้างเผือก มีนาคม 2561

(5 มี.ค. 61)

เรื่องเล่าจากทางช้างเผือก กุมภาพันธ์ 2561

(2 ก.พ. 61)

เรื่องเล่าจากทางช้างเผือก มกราคม 2561

(2 ม.ค. 61)

บรรยายพิเศษ "ฝนดาวตก 2 กลุ่มส่งท้ายปลายปี 2560 และ เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพดาว ทางช้างเผือก ก่อนออกล่าดาวหนาวนี้"

(5 พ.ย. 60)

เสวนาดาราศาสตร์ "ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 - 2560"

(15 ก.ย. 60)

สมาคมดาราศาสตร์ไทยชวนชม ดาวเสาร์เพ็ญใกล้โลก 2560

(1 มิ.ย. 60)

.
2
.