สมาคมดาราศาสตร์ไทย

นิวทริโนก็มีมวล

นิวทริโนก็มีมวล

17 ม.ค. 2541
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ได้มีการทดลองเกี่ยวกับอนุภาคสามการทดลองโดยนักดาราศาสตร์จากสามมุมโลก และได้พบหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่านิวทริโนมีมวลอยู่จริง 

สองในสามการทดลองนี้ แห่งหนึ่งทำการทดลองที่มินนิโซตากับอีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ได้ทดลองกับนิวทริโนที่มีอยู่ในธรรมชาติ อีกกลุ่มหนึ่งได้สำรวจนิวทริโน โดยการสร้างนิวทริโนขึ้นมาในเครื่องเร่งอนุภาค ที่ห้องทดลองแห่งชาติลอสอลามอส (Los Alamos National Laboratory) ในนิวเม็กซิโก ทั้งสามการทดลองนี้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่ให้ผลตรงกันอย่างหนึ่งคือ พบว่ามีนิวทริโนชนิดหนึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงกลายเป็นนิวทริโนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนิวทริโนมีมวลเท่านั้น และถ้านิวทริโนมีมวลจริง มวลรวมของนิวทริโนทั้งหมดในเอกภพอาจมีมากพอจนถึงระดับที่มีผลต่อความเป็นไปของเอกภพได้ และยังสามารถอธิบายได้อีกด้วยว่า เหตุใดดวงอาทิตย์จึงได้ผลิตนิวทริโนออกมาน้อยกว่าที่คาดไว้ในทางทฤษฎี 

ที่มา: