สมาคมดาราศาสตร์ไทย

26 มี.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
จากการประมวลงานวิจัยต่าง ๆ ในระยะหลัง นักดาราศาสตร์ยืนยันว่า เอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งจริง สัดส่วนขององค์ประกอบในเอกภพตามความเข้าใจปัจจุบันคือ มวลธรรมดา 5 เปอร์เซ็นต์ สสารมืด 22 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานมืด 73 เปอร์เซ็นต์
ที่มา Hubble Survey Confirms Dark Energy's Clout - Sky & Telescope