สมาคมดาราศาสตร์ไทย

20 พ.ย. 2558
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ยานอวกาศสวิฟต์ของนาซา ได้ค้นพบแสงวาบรังสีแกมมาแห่งใหม่ ชื่อ จีอาร์บี 151027 บี (GRB 151027B) นับเป็นแสงวาบรังสีแกมมาดวงที่ 1,000 ของยานลำนี้
ที่มา Swift spots its thousandth gamma-ray burst - astronomy.com