สมาคมดาราศาสตร์ไทย

28 เม.ย. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักฟิสิกส์ธรณีจากมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ได้เปิดเผยผลการวิจัยว่า โลกเริ่มเกิดกระบวนการไดนาโมซึ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็กคลุมโลกเมื่อราว 3.45 พันล้านปีก่อน หรือหลังจากที่โลกกำเนิดขึ้นเพียงหนึ่งพันล้านปีเท่านั้น และเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่สิ่งมีชีวิตเริ่มกำเนิดขึ้นบนโลก
ที่มา