สมาคมดาราศาสตร์ไทย

3 มิ.ย. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียค้นพบว่า ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเอ็นจีซี 3603 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นอิสระต่อมวลของดาว มิได้เป็นอัตราส่วนผกผันกับมวลของดาวดังเช่นที่เคยเชื่อกัน
ที่มา