สมาคมดาราศาสตร์ไทย

8 ส.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบว่า แสงเหนือใต้ของดาวเสาร์ มีการผันแปรความเข้มขึ้นลงตามจังหวะของพัลส์คลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากดาวเสาร์เอง