สมาคมดาราศาสตร์ไทย

19 ส.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบดาวแม่เหล็กหรือแมกนิตาร์ดวงใหม่ในกระจุกดาวเวสเตอร์ลันด์ 1 ในกลุ่มดาวแท่นบูชาที่มีมวลมากถึง 40 เท่าของดวงอาทิตย์ ซึ่งท้าทายทฤษฎีวิวัฒนาการดาวฤกษ์ปัจจุบันที่กล่าวว่า ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า 25 เท่าของดวงอาทิตย์จะต้องสิ้นอายุขัยไปเป็นหลุมดำเท่านั้น
ที่มา Magnetic mega-star challenges stellar theory - COSMOSMagazine