สมาคมดาราศาสตร์ไทย

16 ก.ย. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา มีดาวเคราะห์น้อยสองดวงเฉียดผ่านโลกไป คือ ดาวเคราะห์น้อย 2010 RX30 และ 2010 RF12 ทั้งสองดวงมีขนาด 10-20 เมตร และ 6-14 เมตร เฉียดผ่านโลกไปด้วยระยะ 248,000 กม. และ 79,000 กิโลเมตร ตามลำดับ ดาวเคราะน้อยสองดวงนี้ค้นพบโดยโครงการสำรวจท้องฟ้าแคทาลีนา
ที่มา Two asteroids pass by Earth Wednesday - astronomy.com