สมาคมดาราศาสตร์ไทย

6 ม.ค. 2547
รายงานโดย:
นาซาประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องยนต์ไอออนเนกซิส (Nexis--Nuclear Electric Xenon Ion System) อย่างสมบูรณ์ เครื่องยนต์ไอออนนี้เป็นเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ใช้พลังขับดันจากไอออน คาดว่าอาจนำมาใช้กับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในอนาคต
ที่มา