สมาคมดาราศาสตร์ไทย

21 ก.ย. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
องค์การนาซาได้ต่ออายุสัญญากับบริษัทโบอิ้งเพื่อให้เป็นผู้สนับสนุนด้านวิศวกรรมให้สถานีอวกาศนานาชาติไปอีก ปี หรือจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 สัญญานี้มีมูลค่า 1,240 ล้านดอลลาร์