สมาคมดาราศาสตร์ไทย

10 ต.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากโครงการวิจัยดาวเคราะห์ระบบสุริยะอื่นลิก-คาร์เนกี ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ของดาวกลีส 581 (Gliese 581) ที่มีมวลมากกว่าโลกเพียงเล็กน้อยและโคจรอยู่ในระยะที่มีอุณหภูมิเหมาะแก่การดำรงชีวิตพอดี
ที่มา New Earth-like exoplanet may be habitable - cosmosmagazine.com