สมาคมดาราศาสตร์ไทย

รังสีคอสมิกบุก

11 ก.พ. 2561
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์ตรวจพบว่า ปริมาณรังสีคอสมิกที่เข้าถึงโลกมีความเข้มสูงขึ้นกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากกัมมันตภาพของดวงอาทิตย์กำลังลดลงตามวัฏจักร
ที่มา spaceweather.com -