สมาคมดาราศาสตร์ไทย

11 ต.ค. 2553
รายงานโดย:
นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ ชื่อ 2010 TD54 ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเข้าเฉียดโลกในระยะเพียงประมาณ 46,000 กิโลเมตรจากพื้นโลก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 18:14 น. ตามเวลาประเทศไทย คาดว่าวัตถุนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 7 เมตร