สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เลื่อนอีกแล้ว

30 มี.ค. 2561
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นาซาเลื่อนการปล่อยกล้องโทรทรรศน์เจมส์เว็บบ์ออกไปอีกครั้งเป็นเดือนพฤษภาคม 2563
ที่มา