สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ยูเรนัสมีกลิ่นตุ ๆ

4 พ.ค. 2561
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
แพทริก เออร์วิน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและคณะ ได้ศึกษาบรรยากาศดาวยูเรนัสด้วยกล้องเจมิไนเหนือ พบว่า บรรยากาศชั้นบนของยูเรนัสประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าเป็นส่วนใหญ่
ที่มา Uranus Smells Like Rotten Eggs - space.com