สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฟัลคอน 9 ปรับปรุงอีกครั้ง

19 พ.ค. 2561
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
สเปซเอกซ์ได้ปรับปรุงจรวดฟัลคอน 9 อีกครั้ง จากเดิมเรียกว่าบล็อก 4 เป็นบล็อก 5 จรวดฟัลคอน 9 บล็อก 5 นี้ได้เพิ่มความสามารถในการใช้ซ้ำของจรวดจากเดิมใช้ได้สองครั้งเป็นใช้ได้มากถึง 10 ครั้ง