สมาคมดาราศาสตร์ไทย

14 ต.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
องค์การนาซาและเอตซี เว็บไซต์ซื้อขายงานฝีมือ ได้ร่วมกันจัดประกวดงานฝีมือที่มีแรงดลใจจากกระสวยอวกาศของนาซา เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่โครงการกระสวยอวกาศจะสิ้นสุดลง ผู้ชนะการประกวดอาจได้เป็นแขกพิเศษของนาซาในการไปชมการปล่อยกระสวยอวกาศ และผลงานของผู้ชนะก็อาจได้เดินทางไปในกระสวยด้วย อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.etsy.com/nasa