สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์ด้านใกลคู่โลก

8 ก.พ. 2562
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
จีนได้เปิดเผยภาพของดวงจันทร์ด้านไกลคู่กับโลกในกรอบภาพเดียวกันที่ถ่ายโดยดาวเทียม หลงเจียง-2 ซึ่งเป็นดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณสำหรับภารกิจฉางเอ๋อ-4