สมาคมดาราศาสตร์ไทย

มนุษย์เดินสองขาได้เพราะซูเปอร์โนวา

3 มิ.ย. 2562
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัสเสนอทฤษฎีว่า ซูเปอร์โนวาใกล้เคียงที่เกิดขึ้นใกล้โลกในช่วง 2.6 ถึง 8 ล้านปีก่อน ได้กระตุ้นให้บรรพบุรุษของมนุษย์ยืนสองขาได้