สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ไฟฟ้าจากอเมริเซียม

4 มิ.ย. 2562
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองนิวเคลียร์แห่งชาติสหรัฐ ประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสไฟฟ้าจากอเมริเซียมได้สำเร็จเป็นครั้งแรก อเมริเซียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะมาเป็นแหล่งพลังงานหลักในยานอวกาศในอนาคต