สมาคมดาราศาสตร์ไทย

จีนยิงจรวดจากทะเล

5 มิ.ย. 2562
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จีนได้ทดสอบการปล่อยจรวดลองมาร์ช 11 จากแท่นกลางทะเลได้เป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศ
ที่มา China conducts first sea-based space rocket launch - spacedaily.com