สมาคมดาราศาสตร์ไทย

10 พ.ย. 2553
รายงานโดย:
การศึกษาหนึ่งซึ่งมีรายงานตีพิมพ์ในวารสารซายนส์ฉบับวันที่ กรกฎาคม ระบุว่า โปรตอนมีขนาด 3x10-17 เมตร เล็กกว่าที่นักดาราศาสตร์เคยคาดไว้
ที่มา