สมาคมดาราศาสตร์ไทย

18 พ.ย. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
อลัน แซนเดจ นักดาราศาสตร์อเมริกัน เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ด้วยโรคมะเร็งที่ตับอ่อน แซนเดจเคยเป็นผู้ช่วยสำรวจให้เอ็ดวิน ฮับเบิล และเป็นคนแรกที่คำนวณหาค่าคงตัวฮับเบิลได้อย่างแม่นยำ
ที่มา