สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ลอนเชอร์วันล้มเหลว

27 พ.ค. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ลอนเชอร์วัน ระบบส่งดาวเทียมจากเครื่องบินของเวอร์จินออร์บิต ได้ทดสอบการปล่อยจรวดครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่การปล่อยจรวดล้มเหลวหลังจากเครื่องยนต์จุดขึ้นไม่นาน