สมาคมดาราศาสตร์ไทย

จีนเตรียมสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่

8 มิ.ย. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
จีนพร้อมเริ่มสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ในปีหน้า คาดว่าจะใช้เวลา 2 ปีและการขนส่ง 11 เที่ยวบินในการสร้าง สถานีอวกาศแห่งใหม่นี้จะมีอายุการใช้งาน 10 ปี
ที่มา China will begin constructing its space station in 2021 - universetoday.com