สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เจมส์เว็บบ์เลื่อนอีกแล้ว

16 มิ.ย. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ทำให้นาซาตัดสินใจเลื่อนการปล่อยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เว็บบ์อีกครั้ง จากเดิมเดือนมีนาคม 2564 ออกไป แต่คาดว่าจะปล่อยได้ภายในปีเดียวกัน