สมาคมดาราศาสตร์ไทย

2 ธ.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ยานแคสซีนี-ไฮเกนส์ ตรวจพบออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เบาบางของดวงจันทร์เรียของดาวเสาร์ ออกซิเจนที่พบมีความหนาแน่นประมาณ 1 พันล้านโมเลกุลต่อลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเบาบางกว่าที่พบบนโลกกว่าห้าล้านล้านเท่า สันนิษฐานว่าออกซิเจนบนเรียเกิดขึ้นจากน้ำแข็งบนดวงจันทร์ที่ถูกอนุภาคพลังงานสูงในสนามแม่เหล็กดาวเสาร์พุ่งชน