สมาคมดาราศาสตร์ไทย

สถานีอวกาศนานาชาติรั่วที่มอดูลรัสเซีย

30 ก.ย. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
การสืบหาตำแหน่งที่เกิดการรั่วไหลของอากาศบนสถานีอวกาศนานาชาติที่ดำเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมใกล้ได้คำตอบแล้ว ขณะนี้พบว่ามอดูลที่เกิดการรั่วไหลคือมอดูลซเวซดา ซึ่งเป็นมอดูลหลักของฝั่งรัสเซียและเป็นมอดูลที่สำคัญที่สุดของสถานี