สมาคมดาราศาสตร์ไทย

13 ก.ย. 2543
รายงานโดย:
กล้องโทรทรรศน์วีแอลที (VLT-Very Large Telescope) ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กล้องตัวสุดท้ายจากจำนวน 4 ตัวได้ประเดิมรับแสงแรกเมื่อคืนวันที่ 3-4 กันยายนโดยการถ่ายภาพของเนบิวลา Hen 2-428 กล้องวีแอลทีประกอบด้วยกล้องสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 เมตร 4 ตัว รวมพื้นที่รับแสงแล้วมากกว่า 210 ตารางเมตร
ที่มา