สมาคมดาราศาสตร์ไทย

16 ธ.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย

ยานวอยเจอร์ 1 ของนาซา ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 17,400 ล้านกิโลเมตร ได้ตรวจพบว่า ความเร็วตามแนวรัศมีของพลาสมาที่พัดมาจากดวงอาทิตย์ได้ลดลงจนเหลือศูนย์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่า ยานได้พ้นเขตอิทธิพลของลมสุริยะแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่บริเวณอวกาศระหว่างดาว (interstellar space) ภายใน 4 ปีข้างหน้า ปัจจุบันยานวอยเอเจอร์ 1 มีอายุถึง 33 ปีแล้ว
ที่มา Voyager spacecraft about to exit Solar System - cosmosmagazine.com