สมาคมดาราศาสตร์ไทย

25 ม.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ลาร์รี เทลเลอร์ ผู้ที่มีส่วนค้นพบน้ำบนดวงจันทร์เมื่อปีที่แล้ว ได้ศึกษาถึงต้นกำเนิดของน้ำบนดวงจันทร์และเชื่อว่า น้ำบนดวงจันทร์มาจากดาวหางที่มาชนดวงจันทร์เมื่อไม่นานหลังจากที่ดวงจันทร์กำเนิดขึ้น
ที่มา Water on Moon Originated from Comets - sciencedaily.com