สมาคมดาราศาสตร์ไทย

27 ม.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
วันที่ 24 มกราคม 2554 เป็นวันครบรอบ 25 ปีที่ยานวอยเอเจอร์ 2 ได้เดินทางไปถึงดาวยูเรนัส ขณะนี้ยานอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 14,000 ล้านกิโลเมตร
ที่มา Voyager celebrates 25 years since Uranus visit - astronomy.com