สมาคมดาราศาสตร์ไทย

31 ม.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
รายงานหนึ่งในวารสารดิแอสโทรฟิสิคัลเจอร์นัลที่เขียนโดยนักดาราศาสตร์จากนาซาสองคน อธิบายว่า สาเหตุหนึ่งที่ยังไม่มีใครพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ในกระจุกดาวทรงกลมเลย เนื่องจากภายในกระจุกดาวมีการรบกวนจากดาวฤกษ์ภายในกระจุกมาก ทำให้ไม่มีวงโคจรที่เสถียรสำหรับดาวเคราะห์ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของกระจุกดาวที่ขาดแคลนธาตุหนักซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างดาวเคราะห์ ก็ทำให้ดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้ยากด้วย
ที่มา