สมาคมดาราศาสตร์ไทย

1 ก.พ. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ข้อมูลด้านสเปกตรัมกล้องโทรทรรศน์อินฟราเรดสามกล้อง ทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่า วัตถุที่พุ่งเข้าใส่ดาวพฤหัสบดีจนทำให้เกิดแสงวาบขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 นั้นเป็นวัตถุแข็งประเภทดาวเคราะห์น้อย หรืออาจเป็นแกนของดาวหางที่หมดแก๊สแล้ว คาดว่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200-500 เมตร ความหนาแน่น 2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร เป็นไปได้ว่าอาจเป็นดาวเคราะห์น้อย 2005 TS100
ที่มา Jupiter scar likely from rocky body - astronomy.com